Fråga till digitaliseringsministern angående möjlighet att ringa 112

Fråga 2020/21:2800 Möjlighet att ringa 112

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

I år river Telia ned de fasta kopparledningarna i 221 svenska byar och orter. På papperet ska det ändå finnas täckning nästan överallt, men enligt Dagens Nyheter stämmer inte det. Tidningens kartläggning visar i stället att flera områden nu saknar möjlighet att kunna ringa larmnumret 112.

Enligt källor till DN fanns det då Telia börsnoterades 2000 långt framskridna planer på att behålla själva telenäten i ett statligt bolag. Men regeringen skrotade förslaget eftersom det skulle sänka värdet på den nya folkaktien.

DN skriver:

”Staten blev förvisso dominerande ägare med över 30 procent av aktierna. Men regeringen avhände sig inflytande genom att inte utse egna styrelseledamöter, vilket är ovanligt med så stort ägande.

I stället fick ledningen i börsbolaget Telia fritt spelrum.

På Post- och telestyrelsen anade man oråd. Och utsåg i tysthet Telia till samhällsansvarig operatör 2005. I klartext: Telia tvingades tillhandahålla fast telefoni och grundläggande internetuppkoppling ända ut till Sunnersta eller Marsliden.

Telia överklagade för att slippa samhällsansvar och vann i länsrätten i Stockholm 2007.

DN har begärt ut domen från Stadsarkivet i Stockholm. Där framgår att PTS, utan att få gehör, såg en ’risk att vissa kundgrupper i glesbyggda områden … inte skulle erbjudas en anslutning till ett överkomligt pris’.

Domen innebar återigen att ingen operatör fick samhällsansvar.

Så är det än i dag.”

PTS slår, enligt DN, i sin senaste rapport Sveriges mobiltäcknings– och bredbandskartläggning 2020 fast att endast 80 hushåll i Sverige saknar grundläggande telefoni och internet på tio megabitar per sekund. Men enligt tidningen bygger hela rapporten på teoretiska antaganden om täckning som PTS får från operatörerna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att tillförsäkra att samtliga invånare i Sverige har möjlighet att ringa larmnumret 112, och kommer statsrådet att vidta åtgärder så att någon aktör tar samhällsansvaret?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-digitaliseringsministern-angaende-mojlighet-att-ringa-112/