Fråga till digitaliseringsministern angående säkra kommunikationsvägar

Fråga 2019/20:1863 Säkra kommunikationsvägar

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Regeringen har bedömt att kommunikationsnät som 4G och kommande 5G är kritisk infrastruktur och har högt skyddsvärde. Säkerhetspolisen har därför tillsammans med Försvarsmakten och Post- och telestyrelsen inlett en granskning av de operatörer som kan bli aktuella för den svenska utbyggnaden av 5G-nät.

I flera länder har kinesiska Huawei pekats ut som en säkerhetsrisk på grund av sina nära kopplingar till den kinesiska staten och har därför stoppat företagets utrustning i 5G-näten. I Sverige finns det inte några sådana begränsningar på företaget.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att säkerställa kommunikationsvägar som inte kan påverkas och styras av främmande makt?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-digitaliseringsministern-angaende-sakra-kommunikationsvagar/