Fråga till energiministern angående utplacering av SMR-reaktorer

Fråga 2020/21:2200 Utplacering av SMR-reaktorer

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

I ett svar på min fråga (2020/21:1919) skriver statsrådet Anders Ygeman att ”vidare indikerar de långsiktiga scenarierna från Statens energimyndighet att även kärnkraften förväntas utgöra en del av energimixen under överskådlig framtid”.

Företaget Blykalla, som i framtiden vill serieproducera små, modulära reaktorer (SMR) har tillsammans med KTH och Uniper Sverige skickat in en ansökan till Energimyndigheten för att finansiera en icke-nukleär prototyp för att utveckla framtidens reaktorteknologi. Det handlar om teknik där små reaktorer används, och prototypen ska testa en ny teknik där smält bly, i stället för vatten, kyler ned kärnbränslet. Dagens sex reaktorer skulle kunna ersättas av runt 150 blykylda reaktorer. Men enligt Janne Wallenius, KTH-professor i reaktorfysik, så behöver miljöbalken ändras för att SMR ska kunna bli verklighet, även om finansieringen från Energimyndigheten beviljas.

Enligt professorn får Sverige enligt lagen i dag som mest ha tio reaktorer, och dessa får bara placeras på de ställen där det redan finns reaktorer; Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Idén om att bygga flera små modulära reaktorer som kan serietillverkas och placeras på flera håll i landet, både på existerande kärnkraftverk men sedan till exempel i anslutning till industrier på redan bevakade områden, är därför inte möjlig enligt miljöbalken i dag.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:​

Är statsrådet beredd att inom sitt ansvarsområde i regeringen verka för att förändra i miljöbalken så att den möjliggör för utplacering av framtida SMR-reaktorer?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-utplacering-av-smr-reaktorer/