Fråga till utrikesministern angående hot från Kinas ambassad

Fråga 2020/21:1774 Hot från Kinas ambassad

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den politiske redaktören vid Nerikes Allehanda, Lars Ströman, har efter rapporteringar om händelseutvecklingen i Kina, Hongkong och Taiwan för tredje gången mottagit ett meddelande från Kinas ambassad i Stockholm.

Meddelandena uppfattas som hot, och man upplever att tonen nu har skärpts. I det senaste meddelandet använder sig ambassaden av skrivningen ”all necessary measures”, vilket brukar vara en formulering som används som omskrivning för våld i folkrättsliga sammanhang.

Ambassaden skriver bland annat:

“It is hoped that you can stop meddling in China’s domestic affairs or undermining China-Sweden relations. We will continue to take all necessary measures to safeguard national sovereignty and territorial integrity.”

Kinas försök, dessutom genom hot, att påverka svenska journalisters rapportering borde rimligen föranleda åtgärder från den svenska regeringen.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av Kinas försök att påverka svenska journalisters rapportering, och i så fall vilka?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-hot-fran-kinas-ambassad/