Fråga till försvarsminister Peter Hultqvist angående svensk väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat

Fråga 2018/19:164 Svensk väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Sverige har i dagsläget ett antal soldater och officerare tjänstgörande utomlands. En del uppdrag, t.ex. i Mali, förlängs med ett år i taget. Nuvarande mandat för den svenska styrkan går ut den 30 juni 2019 och ett nytt beslut behöver fattas innan det för att ge styrkan förlängt mandat från riksdagen.

Regeringen har under de senaste åren haft tendensen att inkomma med propositioner om förlängning av utlandsinsatserna i ett väldigt sent skede vilket har lett till att besluten om eventuell förlängning har fattats mycket nära inpå att gällande mandat om väpnad trupp utomlands upphör. Detta skulle, om riksdagen avslår propositionen om förlängning av insatsen, kunna få till följd att Sverige har väpnad trupp stationerad utomlands utan riksdagens mandat.

Frågan som då uppkommer är vad som sker om riksdagen säger nej till att förlänga mandatet? Vilka konsekvenser skulle detta få juridiskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt mm.?

Riksdagens utredningstjänst (RUT) (dnr 2018:1742) har inte kunnat ge några svar på dessa frågor. RUT har kontaktat Försvarsmakten som svarar att man inte kan besvara frågan om Sverige kan ha trupp utomlands utan mandat eller vilka konsekvenser detta skulle få, eftersom det är ett beslut som fattas av regeringen. ”Regeringen fattar beslut och Försvarsmakten tolkar sedan beslutet.”

Av denna anledning vill jag fråga försvarsministern om vad som sker om riksdagen säger nej till att förlänga mandatet och att Sverige som en följd av detta beslut har väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat och vilka konsekvenser detta skulle få juridiskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt mm.?

 

(Foto till artikeln: Jimmy Croona/Försvarsmakten)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsminister-peter-hultqvist-angaende-svensk-vapnad-trupp-utomlands-utan-riksdagens-mandat/