Fråga till försvarsministern angående de svenska insatserna i Mali

Fråga 2020/21:3318 De svenska insatserna i Mali

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Jag har tidigare ställt frågor (2020/21:2981 och 2020/21:3123) om hur de svenska militära insatserna i Mali (Minusma och Takuba) påverkas av den senaste militärkuppen där juntan nu samarbetar med islamister och av uttalandet från Frankrikes president om att Frankrike inte kommer att stödja länder som inte har någon demokratisk legitimitet eller övergång och att Frankrike inte har för avsikt att ha trupper i Afrika för alltid. Svaret från försvarsministern har varit att skälen för Sveriges insatser inte har förändrats och att någon planering för avveckling av de militära insatserna inte pågår.

Diana Janse, som från september 2019 till i mars i år var Sveriges ambassadör i Mali och har god kännedom om landet, menar att Sverige bör överväga att ta hem Takubastyrkan och likaså fråga oss vad det svenska mervärdet i Minusmainsatsen är: ”Det är inte rimligt att svenska specialförband stöttar och utbildar militärjuntans soldater. Vi bör också fundera på hur vår samverkan med Frankrike fungerar”, säger hon till Dagens Nyheter.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Beaktar ministern ambassadörens synpunkter i övervägandena om framtiden för Sveriges båda militära insatser i Mali?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-de-svenska-insatserna-i-mali-2/