Fråga till infrastrukturministern angående ökade riktade finansiella tillskott till regionala flygplatser

Fråga 2019/20:1435 Ökade riktade finansiella tillskott till regionala flygplatser

av Björn Söder (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Runt om i landet finns regionala flygplatser som har stor betydelse för regionerna. En av dessa är Kristianstad Österlen Airport. Det senaste årets starka passagerarutveckling har visat att det är en attraktiv flygplats som verkligen behövs. Vid sidan av att vara av strategiskt intresse för att möta näringslivets behov av kommunikationer har de regionala flygplatserna också en viktig funktion för att ta emot samhällsnödvändig trafik som ambulansflyg, brandbekämpningsflyg samt polisiära och militära flyg.

Under coronakrisen har dessa flygplatser fått ta en stor ekonomisk smäll då vanlig flygtrafik har ställts in. Sedan flera veckor tillbaka ligger flygtrafiken från Kristianstad till Stockholm nere. BRA Flyg har meddelat att man hoppas på en rekonstruktion och att man kommer tillbaka till hösten, men än så länge är det osäkert. För flygplatsen har detta inneburit att man har tvingats korttidspermittera all personal.

Regeringens svar har varit att införa temporär trafikplikt på åtta orter i landet. På fem av orterna är statliga flygplatser belägna. På tre av orterna finns icke-statliga flygplatser. Dessa är Örnsköldsvik, Sundsvall och Skellefteå. Trafikplikten riktar sig till flygbolagen och innebär inte ökade direkta finansiella tillskott till flygplatserna. Ägarkommunerna till flygplatsen i Kristianstad har fått ta ett stort ansvar, men det räcker kanske inte i längden beroende på hur utdragen krisen blir.

Fler åtgärder behövs för att säkerställa överlevnaden för de regionala flygplatserna.

Den 19 maj 2020 besvarade infrastrukturministern skriftliga frågor om flygplatsen i Ängelholm (bl.a. 2019/20:1329). I svaret anger statsrådet att regeringen i sin ekonomiska vårproposition föreslagit att 20 nya miljarder tillförs kommunsektorn 2020, varav 12,5 miljarder kronor utgör ett permanent tillskott, samt att de icke-statliga regionala flygplatserna årligen får ca 103 miljoner kronor i statligt driftsbidrag. Likaså påpekar statsrådet att jourberedskap vid beredskapsflygplatser finansieras av staten.

Coronakrisen slår brett i samhället, och stöd till kommunsektorn är givetvis välkommet. Generella stöd till kommunsektorn gör dock att kommunerna själva beslutar om hur de använder de tillförda resurserna. Då vissa flygplatser är samägda av flera kommuner kan detta resultera i att stöd till flygplatserna, på säkerligen goda grunder, inte prioriteras av vissa ägarkommuner, medan de andra ägarkommunerna tvingas skjuta till ännu mer för att flygplatsen ska kunna överleva. Ökade direkta finansiella tillskott till de regionala flygplatserna är därför viktiga.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Hur ser ministern på att ge ökade riktade stöd till de regionala flygplatserna, såväl kommunägda som privata, för att garantera deras överlevnad?

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-okade-riktade-finansiella-tillskott-till-regionala-flygplatser/