Idag hedrar vi svenska veteraner

VETERANER Idag på veterandagen hyllar vi alla de modiga kvinnor och män som genom sitt deltagande i någon av våra internationella insatser stått upp för fred, frihet och demokrati runtom i världen. Inte minst hyllar vi – och minns – de personer som fick betala det yttersta priset och aldrig kom hem igen.

Sverige har bidragit med personal till olika militära insatser i över 70 år. Trots detta är det först de senaste åren som den svenska staten börjat visa våra utlandsveteraner den respekt som de förtjänar. Veterandagen exempelvis, fick statsceremoniell status i Sverige först 2011 och det dröjde ända till 2017 innan den blev allmän flaggdag.

Våra veteraner och veteranfrågan som sådan har inte behandlats på ett vare sig respektfullt eller genomtänkt sätt.

För oss är våra veteraner en grupp individer som vi känner den största tacksamhet till och hyser den största respekt för. De är förebilder för alla medborgare i vårt land och vi anser att samhället ska göra sitt yttersta för att ge dem det stöd och den hjälp som de förtjänar och behöver före, under och efter en insats.

De senaste åren har en del positiva förändringar skett på området men mer måste göras.

Vi vill därför bjuda in företrädare från de olika insatserna – med början hos veteraner från Kongo – till Sveriges riksdag för att få lyssna till deras upplevelser, idéer, reflektioner och erfarenheter. På det här sättet kan vi tillsammans utveckla den svenska veteranpolitiken mot nästa nivå, samtidigt som det ger våra veteraner möjligheten att få möta och diskutera med de individer som fattar beslut om att skicka ut våra soldater på internationella uppdrag.

Som politiker och människor är vi er evigt tacksamma. Tack för er insats.

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson

ROGER RICHTHOFF (SD)
Försvarspolitisk talesperson

(Artikeln är publicerad i Samtiden den 29 maj 2020)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/idag-hedrar-vi-svenska-veteraner/