Fråga till inrikesministern angående antalet poliser per capita

Fråga 2020/21:1545 Antalet poliser per capita

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I svar på både skriftliga frågor och frågor i riksdagens kammare har regeringsföreträdare gång på gång svarat frågeställare som undrat vad regeringen egentligen gör för att bekämpa den eskalerande brottsligheten i landet med att regeringen satsar på fler poliser. I ett pressmeddelande säger statsrådet Mikael Damberg följande: ”Det här är all time high för både antalet poliser och civilanställda, aldrig tidigare har Sverige haft så många poliser. Under 2020 har antalet ökat i samtliga polisregioner.”

Att regeringen slår sig för bröstet och ständigt hänvisar till att regeringen minsann har ökat antalet poliser i landet som aldrig förr när frågor ställs om hur regeringen avser att bekämpa brottsligheten är dock en sanning med modifikation. Polisen har visserligen aldrig haft så många anställda i faktiska antal. Men räknar man per 100 000 invånare blir bilden en annan. I november 2020 hade Sverige en folkmängd på 10 380 245, enligt SCB. Det ger en polistäthet på cirka 201 per 100 000 invånare. Det är färre per capita än man hade under toppnoteringen 2010 då Sverige hade 216 poliser per 100 000 invånare och lika många som man hade när omorganisationen genomfördes 2015.

Tidningen Bulletin rapporterar att statistik från Eurostat räknat på åren 2016–2018 visar att Sverige har den tredje sämsta polistätheten i EU. Bara Danmark och Finland har en lägre med 190 respektive 140 poliser per 100 000 invånare. I Tyskland är polistätheten per 100 000 invånare 300, i Frankrike 320 och i Spanien 360, visar statistiken.

Samtidigt sticker Sverige ut i Västeuropa beträffande antalet skjutningar och sprängdåd. Detta gäller särskilt i fråga om unga gärningspersoner mellan 15 och 29 år, framhöll kriminologen Ardavan Khoshnood i nyhetsprogrammet Aktuellt i november 2019 enligt Bulletin.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Varför är statsrådet inte ärlig och redovisar att Sverige i dag inte har fler poliser per capita än man hade vid omorganiseringen 2015, och vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att öka antalet poliser per capita?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-antalet-poliser-per-capita/