Fråga till inrikesministern angående avsaknad av krav på ett negativt covid-test för asylsökande

Fråga 2020/21:1638 Avsaknad av krav på ett negativt covid-test för asylsökande

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Den 3 februari beslutade regeringen om inreseförbud för alla utlänningar som inte kan visa upp ett negativt covid-test. Men asylsökande undantas nu från regeringens krav på att visa upp ett negativt test för att få komma in i landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Av vilket skäl har asylsökande undantagits från kravet på att kunna visa upp ett negativt covid-test och hur säkerställer statsrådet att undantaget inte påverkar smittspridningen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-avsaknad-av-krav-pa-ett-negativt-covid-test-for-asylsokande/