Fråga till utrikesministern angående rysk-turkisk övervakningsanläggning i Azerbajdzjan

Fråga 2020/21:1639 Rysk-turkisk övervakningsanläggning i Azerbajdzjan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Ryssland och Turkiet öppnade den 30 januari en gemensam militär övervakningsanläggning i Azerbajdzjan med uttalat syfte att övervaka eldupphöret mellan Armenien och Azerbajdzjan. På anläggningen är 60 ryska och 60 turkiska soldater stationerade, och man avser att med hjälp av drönare övervaka eldupphöret och stödja de ryska fredsbevarande trupperna med underrättelser.

Detta kan ses som ytterligare ett steg i det jag pekade på i fråga 2020/21:497 om hur konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan använts av Ryssland och Turkiet för att gynna deras egna intressen i stormaktspolitiken och att resultatet av eldupphöravtalet bland annat är att man kört över Minskgruppen. Jag ställde då frågan till utrikesministern om på vilket sätt ministern skulle agera när Sverige övertog ordförandeskapet i OSSE för att åter göra Minskgruppen, som till skillnad från Ryssland åtnjuter legitimitet från inblandade parter och omvärlden, relevant i sammanhanget.

Utrikesministern svarade då att ”som permanent medlem i OSSE:s Minskgrupp samt ordförande för OSSE 2021 kommer Sverige att fortsätta stödja ansträngningarna från Minskgruppens samordförande. Som OSSE-ordförande har jag också en personlig representant för konflikten som rapporterar till mig och genom stödjande åtgärder bidrar till samordförandeskapets arbete.”

Att det nya rysk-turkiska övervakningscentret visar att Ryssland fortsätter sin politik för att kringgå Minskgruppen är också något som den politiska analytikern Stepan Grigoryan, i en intervju med den armeniska nyhetssidan 1in.am, pekar på. Han menade också att ingen frågat efter Armeniens synpunkter angående centret.

Jag vill fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern, med tanke på att Sverige är permanent medlem i OSSE:s Minskgrupp och ordförande för OSSE, vidta några åtgärder med anledning av den nya övervakningsanläggningen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-rysk-turkisk-overvakningsanlaggning-i-azerbajdzjan/