Fråga till inrikesministern angående felaktigt utnyttjande av svenska bidragssystem i andra länder

Fråga 2019/20:2096 Felaktigt utnyttjande av svenska bidragssystem i andra länder

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I slutet av förra året avslöjades att Iraks försvarsminister var både svensk och irakisk medborgare. Det visade sig att han återvänt till det land han några år tidigare lämnat för att erhålla uppehållstillstånd och medborgarskap i Sverige. I samband med avslöjandet om dubbla medborgarskap började han och hans hustru utredas för grovt bidragsbrott mot Försäkringskassan, eftersom de har fått barn- och bostadsbidrag trots att de sedan flera år var bosatta i Irak där mannen tog ut full lön från den irakiska staten.

I en tidigare fråga (2019/20:1852) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson undrade jag om han avsåg att vidta några åtgärder för att svenska bidrag inte ska kunna utnyttjas på felaktiga sätt i främmande land utan att detta får rättsliga konsekvenser. Frågan besvarades av statsrådet Mikael Damberg, som menade att regeringen aktivt arbetar med att öka samhällets förmåga att stoppa och lagföra personer som ägnar sig åt brottslighet riktad mot välfärdssystemet och att regeringen har vidtagit en rad åtgärder på området.

Statsrådet angav också i sitt svar att betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen för närvarande bereds i Regeringskansliet.

Nu avslöjas att en regeringstopp i Afghanistan samtidigt är folkbokförd i Sverige där han lyft föräldrapenning.

Enligt Aftonbladet arbetade mannen i flera år i Sverige men fick enligt hans egen Facebooksida den 30 juni 2018 nytt jobb i Afghanistan – som chefsrådgivare till presidenten Ashraf Ghani. Redan i december 2017 började det publiceras nyhetsnotiser på presidentens officiella hemsida där mannen nämns. Samtidigt är han skriven i Sverige, och enligt Försäkringskassan har han tagit del av den svenska socialförsäkringen så sent som i november 2018 då han lyfte föräldrapenning.

Sverige har blivit ett smörgåsbord för kriminella och fifflare. Utlänningar reser till Sverige, får lättvindigt uppehållstillstånd och medborgarskap för att sedan återvända hem och fortsätta dränera det svenska välfärdssamhället på pengar genom bidragsfiffel. Hur mycket bidragsfusk ska egentligen få förkomma innan regeringen vidtar skyndsamma åtgärder för att stoppa detta? Hur länge ska ärendena beredas i Regeringskansliet?

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att skyndsamt vidta för att stoppa att det svenska bidragssystemet utnyttjas felaktigt i andra länder?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-felaktigt-utnyttjande-av-svenska-bidragssystem-i-andra-lander/