Fråga till inrikesministern angående säkerhetsläcka

Fråga 2020/21:311 Säkerhetsläcka

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Mängder med ritningar över bankvalv, larmsystem och känsliga anläggningar har läckts på nätet efter dataintrång mot det svenska företaget Gunnebo, avslöjar Dagens Nyheter.

Uppgifter om skyddet av Sveriges riksdag finns med. Läckan är enorm. Hela läckan har publicerats öppet på nätet av angriparna och kan på så sätt ha kommit i händerna på kriminella. Sammanlagt rör det sig om 19 gigabyte information och över 38 000 filer.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet med anledning av det som har hänt, och hur kommer man att arbeta för att förhindra att sådant här sker igen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-sakerhetslacka/