Fråga till inrikesministern angående statsrådets uttalanden

Fråga 2019/20:1997 Statsrådets uttalanden

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Aftonbladet skriver i dag, den 19 augusti 2020, om etableringen av Amazon i Sverige, som väntas bli mördande för svenska näthandlare.

Aftonbladet kan nu avslöja regeringens intensiva kontakt med nätjätten som började redan 2017 och att utbytet gick så långt att Amazon till och med fick utforma minister Mikael Dambergs egna citat inför en reklamkampanj.

Av tidigare hemligstämplade regeringshandlingar framgår att Amazon och företrädare för Stefan Löfvens regering möttes ett flertal gånger under våren 2017.

Under denna period lyckades Amazon driva igenom flera förändringar i citat från dåvarande näringsminister Mikael Damberg (S) som skulle publiceras i ett gemensamt utskick inför lanseringen av it-jättens serverhallar i Sverige.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Stämmer uppgifterna om att statsrådet har uttalat sig i Amazons reklamkampanj med citat som företaget låtit utforma, och är det i så fall statsrådets bedömning att förfarandet är förenligt med statsrådets tjänsteutövning?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-statsradets-uttalanden/