Fråga till utrikesministern angående synen på Sverige i utlandet

Fråga 2019/20:1646 Synen på Sverige i utlandet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Sveriges bristande hantering av covid-19 har orsakat stor skada på bilden av Sverige utomlands – en bild som redan efter migrationskrisen 2015 fått sig en rejäl törn.

I en tidigare ställd fråga (2019/20:1541) till utrikesministern undrade jag vilka åtgärder utrikesministern kommer att vidta för att förändra omvärldens mycket negativa bild av Sverige.

Svenska institutet menar nämligen att aldrig tidigare har skepsisen mot Sverige varit större och att tonen är negativ över hela linjen.

I svaret på min fråga menar utrikesministern att  det i huvudsak råder en nyanserad bild, men det finns också missuppfattningar och felaktigheter. Ibland ser regeringen hur vissa aktörer avsiktligt sprider felaktig information om Sverige, det vill säga desinformation. Man kan utifrån detta svar anta att utrikesministern menar att när det förekommer kritik mot den svenska regeringens agerande så bygger detta på att aktörer avsiktligen sprider desinformation om Sverige eller att kritiken bygger på missuppfattningar.

Det är en häpnadsväckande, men tyvärr en symtomatisk, attityd från regeringen att slå ifrån sig kritik och kalla det för desinformation och missuppfattningar.

Svenska institutet sammanställer veckovis nyhetsrapporteringen om Sverige på olika språk och om samtalet om Sverige i sociala medier samt drar slutsatser om kommunikationen i de officiella Sverigekanalerna. I den senaste veckans sammanställning mellan den 9 och 16 juni skriver man:

Tonaliteten i artiklarna om Sveriges hantering av coronapandemin har under de senaste månaderna varierat i olika länder, på olika språk och mellan veckor. Bedömningen är att rapporteringen i huvudsak har varit neutral, men under ett par veckor i slutet av maj förekom fler artiklar med negativ tonalitet. De senaste tre veckorna har rapporteringen varit övervägande neutral men det finns i alla länder exempel på artiklar med negativ tonalitet.

Man anger att det förekommer negativ rapportering i bland annat italienska, franska, tyska, danska, ungerska och ryska medier, men man skriver också att den internationella nyhetsrapporteringen generellt är faktabaserad.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

På vilka omständigheter och fakta grundar sig ministerns ställningstagande att kritiken mot Sverige från utlandet beror på desinformation och missuppfattningar, och vilka konkreta åtgärder vidtar ministern nu för att skyndsamt utifrån detta förändra omvärldens bild av Sverige?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-synen-pa-sverige-i-utlandet/