Fråga till justitie-och migrationsministern angående utvisningar av kriminella utländska medborgare

Fråga 2020/21:3350 Utvisningar av kriminella utländska medborgare

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Samnytt rapporterar om att en livsstilskriminell man med somaliskt ursprung men född och uppvuxen i Finland nu utvisas till Somalia. Mannens kriminella leverne och det hot han utgör väger tyngre än hans familjeband till Finland, konstaterar högsta förvaltningsdomstolen.

Mannen föddes i Finland 1993, och vid fyra års ålder gavs han permanent uppehållstillstånd. Hans föräldrar ansökte dock aldrig om medborgarskap för sin son, och i befolkningsinformationssystemet står hans modersmål registrerat som somaliska. I dag har han två barn som båda är finska medborgare, uppger Helsingin Sanomat.

Mannen inledde sin kriminella bana redan som barn och dömdes som minderårig för bland annat elva rån, stöld och misshandel. I vuxen ålder fortsatte han på den inslagna banan – på meritlistan återfinns bland annat rån, övergrepp, olagliga hot, betalningsbedrägerier, narkotikabrott och grovt rattfylleri.

Av den högsta förvaltningsdomstolens handlingar framgår att mannen i vuxen ålder främst försörjts med bidrag och brott. Mellan 2010 och 2018 drog han på sig totalt tio fängelsestraff, varav det hårdaste var ett och ett halvt år. Under samma period dömdes han även till sammanlagt åtta bötesstraff.

På grund av mannens oförmåga att anpassa sig till finländska lagar föreslog polisen i augusti 2017 att han skulle deporteras till Somalia. Det finska migrationsverket godkände begäran. Vid tiden för migrationsverkets beslut var mannen misstänkt för två fall av misshandel, olaga hot, betalningsmedelsbedrägeri, två stölder, grovt betalningsmedelsbedrägeri, identitetsstöld och stöld av motordrivet fortskaffningsmedel.

Nu har även Finlands högsta förvaltningsdomstol (HFV) lämnat bifall till utvisningen, detta efter en överklagan där somaliern via sitt ombud argumenterade att han är född och har bott hela sitt liv i Finland och därför bör likställas med en finsk medborgare. Han har dessutom aldrig besökt Somalia och saknar stödnätverk och bekanta i landet.

”Brottens kontinuitet, kvantitet och kvalitet visar bristande anpassning till det finska samhället”, slår högsta förvaltningsdomstolen fast. Vidare konstateras: ”Han har upprepade gånger med sitt beteende visat sig vara en fara för andras säkerhet.” Därmed anses argumenten för utvisning väga tyngre än argumenten mot.

Domstolen bedömer att det inte finns några hinder att utvisa mannen till Somalia, även om säkerhetssituationen i landet är instabil. Utvisningen strider heller inte mot proportionalitetsprincipen eller fördraget om mänskliga rättigheter, skriver HFV.

I Sverige utvisas alltför sällan utländska medborgare som dessutom begått grova brott som mord eller våldtäkter. I stället finns åtskilliga exempel där man belönat de kriminella genom att ge dem svenska medborgaskap under tiden de avtjänar sina straff i svenska fängelser.

Jag vill med anledning av Finlands agerande fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några lagändringsåtgärder för att tillse att Sverige i högre grad utvisar kriminella utländska medborgare även om de, som i fallet i Finland, inte har någon större anknytning till sina hemländer?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-utvisningar-av-kriminella-utlandska-medborgare/