Fråga till justitieministern angående attack mot journalist

Fråga 2021/22:175 Attack mot journalist

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Natten till den 14 oktober väcktes en 19-årig journalist av att hans lillasyster ropade på hjälp. Förmodade vänsterextremister hade då kastat in en rökbomb i hennes rum. Attacken skedde bara dagar efter att journalisten gjort ett avslöjande om en våldsbejakande extremist. Journalisten har tidigare också vittnat mot vänsterextremister och som journalist granskat dem.

En övervakningskamera fångade den maskerade personen, som först krossade ett fönster för att därefter tända på en rökbomb och kasta in den i flickans rum. Samtidigt syns även en annan person springa från platsen. Enligt journalisten själv anlände blåljuspersonal snabbt och kunde säkra platsen.

I juli 2017 beslutade regeringen om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Med handlingsplanen skulle regeringen stärka arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer, då dessa aktörer är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet.

Dåvarande kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke uttalade då följande: ”Samhällsdebatten är luften i demokratins lungor. Hot och hat mot personer som deltar i den offentliga debatten är därför extra allvarligt eftersom det kan leda till att röster och perspektiv tystnar. Handlingsplanen kommer inte att lösa alla de problem som finns, men det är ett viktigt steg som tas. Nu har vi för första gången ett systematiskt arbete på plats, som specifikt riktar sig till grupper som är avgörande för att öka syremängden i debatten.”

I maj 2020 beslutade regeringen att dra igång sin utredning om det straffrättsliga skyddet för bland annat journalister. Syftet med utredningen är att undersöka hur man kan stärka det straffrättsliga skyddet för fler personer med samhällsnyttiga funktioner. Utredningens resultat ska presenteras senast 12 november 2021. I samband med detta uttalade sig justitie- och migrationsminister Morgan Johansson till Dagens Nyheter: ”Det journalistiska uppdraget är en viktig samhällsnyttig funktion eftersom det upprätthåller grundläggande demokratiska värden. Samhället måste se särskilt strängt på dem som ger sig på journalister – för att tysta dem, skrämma dem eller påverka det offentliga samtalet. Det kan vi inte acceptera.”

Den nu utsatte journalisten arbetar för en alternativ mediekanal. Samtidigt har ingen företrädare för regeringen hittills fördömt attentatet mot honom trots att man hävdar att ”samhället måste se särskilt strängt på dem som ger sig på journalister – för att tysta dem, skrämma dem eller påverka det offentliga samtalet” och att man inte kan acceptera detta.

Man vill ju knappast tro att avsaknaden av fördömanden från regeringsföreträdare beror på att journalisten arbetar för just en alternativ mediekanal som ofta kritiserar regeringen och som regeringen uppenbarligen ogillar. Med tanke på den kritik regeringen gärna riktar mot andra länders regeringar för påstådd hantering av oppositionella medier borde givetvis Sveriges regering visa sig vara ett föredöme genom att kraftfullt markera mot det som nu skett.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern, baserat på sitt tidigare uttalande, att fördöma attentatet som nu skett mot en journalist, och hur väl fungerar egentligen handlingsplanen för att komma till rätta med kriminella gärningar mot journalister?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-attack-mot-journalist/