Fråga till kultur- och demokratiministern angående Statens medieråds utförande av sitt uppdrag

Fråga 2020/21:94 Statens medieråds utförande av sitt uppdrag

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Sedan 2019 har Statens medieråd i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK). I ett svar på tidigare frågor från Sverigedemokraterna (2020/21:33 och 2020/21:57) skriver kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

I uppdraget ingår bland annat att skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK och bygga upp en plattform för kunskaps- och informationsspridning. Statens medieråd utformar självständigt genomförandet av uppdraget. Inom ramen för uppdraget har Statens medieråd bildat ett nationellt aktörsnätverk som syftar till att utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området för att stärka medie- och informationskunnigheten. I nätverket MIK Sverige ingår i dag 21 myndigheter och organisationer. Statens medieråd har bjudit in Folkbildningsrådet och samtliga statsbidragsberättigade studieförbund till nätverket. Utöver Folkbildningsrådet ingår för närvarande studieförbunden Arbetarnas bildningsförbund (ABF) och Ibn Rushd.

I det senaste nyhetsbrevet från MIK kommenterar man att det har börjat ställas frågor kring Muslimska brödraskapets studieförbund Ibn Rushd och att svenska skattemedel går till att finansiera ett islamistiskt studieförbund.

Man skriver i nyhetsbrevet:

Under vecka 37 spreds i sociala medier det falska påståendet att Statens medieråd inlett ett samarbete med Muslimska brödraskapets svenska nätverk. Det hänvisades i sammanhanget till att studieförbundet Ibn Rushd är medlemmar i MIK Sverige de skulle ha koppling till Muslimska brödraskapet.

Ibn Rushds medlemskap i MIK Sverige har också lett till två skriftliga frågor i riksdagen till minister för kultur, demokrati och idrott Amanda Lind. En fråga handlar just om kopplingen till Muslimska brödraskapet, den andra frågan handlar om Ibn Ruhsds lokala verksamhet i Göteborg.”

Att en svensk myndighets nyhetsbrev sprider falsk information och förnekar Ibn Rushds väldokumenterade kopplingar till Muslimska brödraskapet, som bland andra docent Magnus Ranstorp och professor Aje Carlbom kunnat klargöra, är mycket illa. Ännu mer illa är att man problematiserar riksdagsledamöters fullgörande av sina demokratiska uppdrag genom att de ställer kritiska frågor till regeringen. Man kan givetvis hävda att myndigheten endast konstaterar att frågor ställts i riksdagen till ministern, men i kontexten framgår det tydligt att frågorna upplevs problematiska och besvärande och att de skulle vara felaktiga.

Av denna anledning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att säkerställa att Statens medieråd i alla avseenden har förutsättningar att utföra sitt myndighetsuppdrag på sakliga och korrekta grunder?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-statens-medierads-agerande/