Fråga till kultur- och demokratiministern angående utebliven proposition om statens stöd till trossamfund

Fråga 2020/21:104 Utebliven proposition om statens stöd till trossamfund

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Under våren skulle regeringen ha lämnat en proposition till riksdagen som skulle reglera statens stöd till trossamfunden med nya demokratikriterier. Kriterierna för stöd skulle skärpas.

Propositionen var utlovad till maj i år men sköts upp till hösten på grund av covid-19.

Men nu finns propositionen inte heller med på höstens förteckning över planerade propositioner, vilket gör att dagens svagare reglering kommer att kvarstå.

Av denna anledning vill jag ställa följande fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Av vilka skäl har propositionen strukits från höstens lista?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-utebliven-proposition-om-statens-stod-till-trossamfund/