Fråga till finansministern angående plastpåseskattens konsekvenser för idrottsföreningar

Fråga 2020/21:92 Plastpåseskattens konsekvenser för idrottsföreningar 

av Björn Söder (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

Många idrottsföreningar har tidigare via butiker sålt olika plastkassar för att få in bidrag till föreningarna. En sådan kasse är ungdomskassen som sålts via lokala handlare och dragit in runt 25 000 kronor årligen till respektive förening, vilket är en ansenlig summa pengar för en mindre idrottsförening.

Sedan den nya skatten på plastpåsar infördes tidigare i år har priset på ungdomskassen höjts med 6,50 kronor vilket har fått försäljningen att rasa. Intäkterna från påsarna har minskat med 50–60 procent, vilket dessutom slår extra hårt då föreningarnas ekonomier drabbats av andra inkomstbortfall på grund av covid-19 .

Av denna anledning vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Är ministern beredd att ta bort plastpåseskatten och om inte, är ministern beredd att kompensera idrottsföreningarnas för inkomstbortfallet från plastpåseförsäljningen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansministern-angaende-plastpaseskattens-konsekvenser-for-idrottsforeningar/