Fråga till energiministern angående företagsflykt på grund av energikris

Fråga 2020/21:105 Företagsflykt på grund av energikris

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

På grund av den svenska energikrisen riskerar Sverige att mista företag som i stället flyttar sin verksamhet utomlands.

Det skulle kunna vara mer fördelaktigt att ha vår produktion i något annat EU-land på grund av problematiken kring elförsörjningen, säger Lars-Göran Nilsson på börsnoterade företaget Profilgruppen till Fplus. Men det är inte bara Profilgruppen som har drabbats av eleffektbristen. Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, har enligt Fplus sett att många företag hämmas i sin utveckling på grund av detta. Han beskriver bristen på planerbarhet och höga priser som de största problemen med elförsörjningen i södra Sverige.

Av denna anledning vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att lösa energikrisen i de södra delarna av landet för att på så sätt förhindra att företag flyttar sin verksamhet utomlands?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-foretagsflykt-pa-grund-av-energikris/