Fråga till klimat- och miljöministern angående rysk finansiering av klimat- och miljörörelsen

Fråga 2021/22:1278 Rysk finansiering av klimat- och miljörörelsen

av Björn Söder (SD)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Den franske statsvetaren Dominique Reynié säger i en intervju med nyhetskanalen CNews att den statliga ryska gasjätten Gazprom kan ha finansierat miljörörelser som vill lägga ned kärnkraften i Europa.

I en tweet skriver Dominique Reynié: Vi hittade Gazpromfinansiering i synnerhet i miljöorganisationer som levererat material till ministrar i vissa europeiska länder som Belgien och som sedan inledde ett slags motreaktion genom att försvara utfasningen av # kärnkraft.

Enligt Reynié vet man sedan länge att Putin ansträngt sig och till och med skrutit med att i USA och Europa kunna finansiera rörelser som verkar samhällssplittrande.

Om det är så att den ryska regimen direkt eller indirekt genom ekonomiska eller andra incitament bidragit till att europeisk kärnkraft mött en förtida nedstängning delvis på grund av rysk inblandning i opinionsbildning så måste det klarläggas och redas ut.

Av denna anledning vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

Kommer regeringen att ta initiativ till att utreda om ryska intressen finansierat eller understött organisationer eller påverkansåtgärder på klimat- och miljöområdet i Sverige, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-klimat-och-miljoministern-angaende-rysk-finansiering-av-klimat-och-miljororelsen/