Fråga till kulturministern angående åtgärder mot korruption vid Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT)

Fråga 2020/21:1560 Åtgärder mot korruption vid Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT)

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Tidningen Samhällsnytt har i ett flertal reportage avslöjat att en person, som fått ut mediestöd från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) för sin blogg och själv är knuten till myndigheten, inte lever upp till de krav som ställs för att erhålla mediestöd. Den 28 januari rapporterar Samhällsnytt att MPRT meddelat att personen ändå slipper återkrav från myndigheten eftersom hon inte förstod kraven för mediestöd. En enhetschef vid myndigheten menar i ett svar till Samhällsnytt att myndighetens instruktioner har varit ”oklara”. Personen som slipper återkrav är dock veteran inom MPRT och har suttit som mediestödsledamot sedan flertalet år och har då själv varit med och delat ut 4 miljarder kronor av skattemedel till olika medier. När det vid myndigheter förekommer situationer som i detta exempel, dvs. att myndigheten inte agerar för återbetalningsskyldighet när någon med anknytning till myndigheten felaktigt har fått mediestöd, kan det leda till misstankar om vänskapskorruption vid myndigheten.

Av denna anledning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att förhindra att korruption förekommer på myndigheten MPRT?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-atgarder-mot-korruption-vid-myndigheten-for-press-radio-och-tv-mprt/