Fråga till miljö- och klimatministern angående stängningen av Ringhals 1

Fråga 2019/20:1681 Stängningen av Ringhals 1

av Björn Söder (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

I en fråga (2019/20:1583) undrade jag om miljö- och klimatministern var beredd att omvärdera den svenska klimatpolitiken i grunden för att svensk industri ska kunna återstartas efter coronakrisen och växa genom ökad produktion. Hennes svar på detta blev ett tydligt nej.

Trots att forskare nu menar att samtidigt som coronakrisen slagit hårt mot svensk industri så försvårar den svenska klimatpolitiken för industrin att starta om. Man anser att den svenska regeringen har bundit sig hårt vid orealistiska koldioxidmål som man mäter i form av utsläpp från svenskt territorium. Genom försvårande för svensk industri att producera i Sverige flyttar därför produktionen utomlands där det ofta sker ett koldioxidläckage eftersom industrierna ofta är mindre utsläppseffektiva där än här. På det stora hela släpps det därför ut mer koldioxid i världen samtidigt som arbetstillfällen och inkomster minskar i Sverige. En fullständigt misslyckad politik, med andra ord, om man vill uppnå minskade koldioxidutsläpp.

Ministern svarar inte på frågan om huruvida klimatpolitiken är kontraproduktiv. I stället refererar hon till påståenden om att det finns en bred uppslutning bakom klimatomställningen hos svenska folket och näringslivet och att Sverige har stora möjligheter att agera föregångsland och bidra till att minska de globala utsläppen genom att utveckla och sprida utsläppsminskande tekniker. Hur detta går ihop med de koldioxidläckage som uppstår då svensk produktion, på grund av svensk klimatpolitik, flyttar utomlands förblir obesvarat.

Miljö- och klimatministern säger vidare i sitt svar att en viktig roll för Sverige i det europeiska och globala klimatarbetet är att driva på för en snabbare omställning till fossilfrihet.

Trots detta stänger man ned fossilfria energikällor som kärnkraft, som tillsammans med vattenkraften står för den största delen av energi i Sverige.

Beslutet om avvecklingen av Ringhals 1 och 2 fattades 2015 då Ringhals ägare inte längre såg någon lönsamhet i fortsatt drift. Regeringen ställde sig bakom beslutet om avveckling, och sedan dess har Ringhals 2 stängts ned och till årsskiftet ska Ringhals 1 också stängas permanent.

Elbristen i landet har nu dock gjort det lönsamt att åter börja elda med olja i Sverige. Fantasier om helt förnybart och förtida avvecklingar av kärnkraftsreaktorer har lett fram till att man under sommarhalvåret eldar med olja vid Karlshamnsverket. Dessutom importerar vi kolkraft från våra grannländer. Detta borde rimma mycket illa med regeringens vurmande för klimatet och även det vara kontraproduktivt. Ministern säger ju själv att en viktig roll för Sverige i det europeiska och globala klimatarbetet är att driva på för en snabbare omställning till fossilfrihet.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

Är ministern beredd att stoppa den förtida stängningen av Ringhals 1 och låta fossilfri energi gå före förnybar?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-miljo-och-klimatministern-angaende-stangningen-av-ringhals-1/