Fråga till energiministern angående stängningen av Ringhals 1

Fråga 2019/20:1680 Stängningen av Ringhals 1

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

I en fråga (2020/21:1608 Beredskap för elförsörjning) till statsrådet Anders Ygeman ville jag veta vilka åtgärder statsrådet vidtar för att garantera god beredskap vad gäller elförsörjningen. Anledningen är det avslöjande i Aftonbladet om att Svenska kraftnät inte vidtagit de åtgärder som myndigheten lovat. Jag refererade i min fråga till uppgifterna i Aftonbladet om en skrivelse till Energimarknadsinspektionen för drygt sex månader sedan där det står att Sveriges elberedskap och totalförsvar varit åsidosatt i flera år, vilket gör att man saknar beredskap för att förhindra en elkris och att man inte har förmågan att starta Sverige igen på ett snabbt sätt om det skulle slockna.

Statsrådet Ygeman säger i sitt svar att han kan konstatera att ingen sådan formulering finns i den skrivelse med bilaga som är daterad den 18 december 2019 gällande provningsplan.

Aftonbladets källa med insyn hävdar däremot följande:

I skrivelsen till inspektionen står det att vi har åsidosatt hela Sveriges elberedskap och totalförsvar i flera år. Vi saknar beredskap för att förhindra en elkris och vi har inte förmågan att starta Sverige igen på ett snabbt sätt om det skulle slockna.

Enligt Aftonbladet har tidningen varit i kontakt med flera källor på Svenska kraftnät som uppger att myndighetens styrgrupp, där avdelningschefer sitter, godkänt originalbeslutet. Men när Aftonbladet ville ta del av materialet förhalades processen med att få ut handlingen, och sedan ströks viktiga delar i dokumentet.

Statsrådet meddelar i sitt svar på min fråga att regeringen avsatt ekonomiska resurser för elberedskapsanslaget och att regeringen följer frågan noga. Man hävdar att åtgärder vidtas för att bibehålla driftsäkerheten på jämförbara nivåer med andra somrar. Bland annat har Svenska kraftnät redan tecknat ett avtal med Ringhals om tillgänglighet av kärnkraft under sommaren.

Det är riktigt att Svenska kraftnät nu träffat avtal med Ringhals AB beträffande tillgänglighet av Ringhals 1 men avtalet gäller endast fram till den 15 september 2020, och vid årsskiftet ska reaktorn stängas permanent.

Elbristen har nu dock gjort det lönsamt att åter börja elda med olja i Sverige. Fantasier om helt förnybart och förtida avvecklingar av kärnkraftsreaktorer har lett fram till att man under sommarhalvåret eldar med olja vid Karlshamnsverket. Dessutom importerar vi kolkraft från våra grannländer. Detta borde rimma mycket illa med regeringens vurmande för klimatet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Är statsrådet beredd att stoppa den förtida stängningen av Ringhals 1 och låta fossilfri energi gå före förnybar?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-stangningen-av-ringhals-1/