Fråga till ministern för civilt försvar angående kommunernas kapacitet i återuppbyggnaden av Totalförsvaret

Fråga 2023/24:44 Kommunernas kapacitet i återuppbyggnaden av Totalförsvaret

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Styrningsproblematiken mellan stat, kommuner och regioner när det gäller återuppbyggnaden av totalförsvaret är ett återkommande diskussionsämne. Det system som tog decennier att bygga upp raserades på bara några få år av tidigare regeringar, och i dag ska återuppbyggnaden ske från en låg nivå.

Trots att beslutet att återuppbygga totalförsvaret i princip togs 2015 går arbetet mycket långsamt. Många kommuner tyngs fortfarande av migrationskrisen 2015 och efterföljande massinvandring. Till detta kom därefter pandemin, och i dag har många kommuner svårt att lösa sitt grundläggande uppdrag.

I tidigare intervjuer har statsrådet nämnt att kommuner måste skifta fokus från kommunikatörer och verksamheter som inte anknyter till kärnuppdraget mot återuppbyggnad av sin krisberedskap och civilförsvarsförmåga.

Just nu genomförs beredskapsveckan, och enligt statistik från MSB den 26 september deltar endast 172 av 290 kommuner trots att Ukrainakriget är inne på sitt andra år.

Mot bakgrund av det fåtal kommuner som deltar i beredskapsveckan vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin följande:

Vilka slutsatser drar statsrådet om kommunernas kapacitet att klara av uppgiften att återuppbygga sin krisberedskap och civilförsvarsförmåga, och avser statsrådet att vidta några åtgärder utifrån sina slutsatser?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-ministern-for-civilt-forsvar-angaende-kommunernas-kapacitet-i-ateruppbyggnaden-av-totalforsvaret/