Fråga till socialministern angående hennes ställningstagande om munskydd

Fråga 2020/21:2002 Socialministerns ställningstagande om munskydd

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Aktuellt i SVT den 24 februari 2021 sa socialministern följande: ”Jag säger egentligen det som jag och Folkhälsomyndigheten och många andra har sagt sedan den här pandemin började, att munskydd ska användas”. Detta med anledning av att flera partier vill ha skärpta munskyddskav bland allmänheten.

Det kan konstateras att socialministern far med osanning och ljuger inför svenska folket. Hon har nämligen aldrig tidigare hävdat att munskydd ska användas bland allmänheten. Det har heller inte Folkhälsomyndigheten gjort, tvärtom.

Vid en pressträff den 29 juli 2020 sa socialministern: ”Vi ser inte i det här läget, med kraftigt avtagande smittspridning, att det skulle vara läge att kräva munskydd i offentliga miljöer.” Hon sa vidare: ”Vi har inte den, om jag får använda uttrycket, traditionen, kulturen.”

I TV4 den 17 november 2020 sa socialministern, med anledning av att WHO ansåg att Sverige borde införa krav på munskydd, att ”så här långt så har inte myndigheten sagt att vi generellt sett ska ha munskydd”. Hennes kommentar till WHO:s uppmaning var att hon ”tolkar inte riktigt deras kommentar som att Sverige ska utan man ska överväga precis som vi hela tiden gör”.

I ett svar på en skriftlig fråga så sent som den 2 december 2020 meddelade socialministern att ”införa rekommendationer om användning av munskydd är ingen politisk fråga. Folkhälsomyndigheten är den expertmyndighet som i Sverige ansvarar för åtgärder mot olika typer av hälsohot, däribland det virus som orsakar sjukdomen covid-19”. Och vidare att ”eventuella rekommendationer om munskyddsanvändning i samhället bör således utfärdas efter bedömning av Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna”.

Först den 18 december beslutade man att från den 7 januari i år skulle rekommendation om munskydd – under rusningstid – i kollektivtrafiken gälla.

Under hela pandemin har socialministern och övriga regeringen vägrat att ta politiskt ansvar och i stället bara pekat på sin ”expertmyndighet” och hänvisat till den. Resultatet är förödande.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

När under 2020, före pressträffen den 18 december, hävdade ministern att munskydd ska användas bland allmänheten, och har detta varit en rekommendation från regeringens sida?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-hennes-stallningstagande-om-munskydd/