Fråga till socialministern angående konsekvenser av lättade coronarestriktioner

Fråga 2021/22:18 Konsekvenser av lättade coronarestriktioner

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

I den kanadensiska provinsen Alberta meddelade deras motsvarighet till Sveriges statsepidemiolog, folkhälsochefen Deena Hinshaw, att coronasmittan var över och att man gått in i en epidemifas av sjukdomen. Till följd av detta togs coronarestriktioner bort, vilket nu fått katastrofala följder.

Sedan mitten av sommaren har coronafallen stadigt ökat liksom inläggningarna på sjukhusen. I onsdags slog man ett dystert rekord då totalt 218 covid-19-sjuka vårdades på provinsens intensivvårdsavdelningar. I en svensk jämförelse skulle det innebära att drygt 600 personer skulle vårdas på iva i Sverige. Under den första vågen vårdades 558 personer på iva i Sverige. Och den svenska siffran just nu är 43.

Läkare i Alberta varnar nu för att man snart kommer att behöva börja sortera bland patienterna och välja vilka man ska ge livräddande vård.

Till tidningen The Guardian säger en iva-sjuksköterska att ”det är inte enkelt att gå till jobbet varje dag och se människor i 30-årsåldern dö”.

De som nu vårdas på iva och får livsuppehållande åtgärder är till 90 procent ovaccinerade. Försteministern i Alberta, Jason Kenney, säger att pandemin i Alberta nu främst är ”en pandemi bland de ovaccinerade”.

”Jag säger inte detta för att stigmatisera någon”, sa Kenney enligt Global News men tillade att beslutet att inte ta sprutan ”inte bara handlar om ett individuellt val” eftersom dessa människors motvilja är anledningen till att sjukhus och intensivvårdsavdelningar är överfulla med covid 19-patienter.

Han erkänner också att han hade fel som lyssnade på sin folkhälsochef och förmedlade att pandemifasen var över i somras. Regeringen har nu utropat folkhälsonödläge, och nu stänger man ned hela samhället.

”Om vi inte saktar ner spridningen av smittan, särskilt bland ovaccinerade, kommer vi helt enkelt inte kunna ge lämplig vård för alla som blir sjuka.”

I Sverige kommer den 29 september de tidigare regler och restriktioner som gällt på grund av pandemin att lättas. Men nu oroas allt fler regioner som ser den ökade smittspridningen, framför allt bland unga och ovaccinerade. Många regioner riktar nu också kritik mot otydlig information. Runt om i landet upplever många att människor redan ser det som att pandemin är ett minne blott och det räcker att gå ut i samhället för att se detsamma. Detta är också något Länsstyrelsen Kronoberg pekar på i sin veckorapport.

Särskilt efter pressträffen den 7 september, där bland andra socialministern medverkade, konstaterar länsstyrelsen att ”den lilla försiktighet som funnits hos allmänheten försvunnit helt”. ”För de flesta tog pandemin slut vecka 36. Stora sällskap handlar tillsammans och inga avstånd till andra personer respekteras”, skriver länsstyrelsen som vidare uppger att det råder ”förvirring” kring vad som lyfts, och framför allt vad som kvarstår efter 29 september.

Socialministern har under hela pandemin lyssnat och pekat på sin ”expertmyndighet” Folkhälsomyndigheten och låtit den, till mångas fasa, utan ifrågasättande styra och ställa. Resultatet för svensk del har hittills varit allt annat än lyckat.

Nu föreslår myndigheten att restriktionerna ska lättas. Samtidigt är myndighetens kommunikation ifrågasatt och ger upphov till förvirring och till att folk nu släpper garden. Efter den 29 september riskerar Sverige att stå inför ett liknande scenario som Alberta i Kanada, som lyssnade allt för mycket på sin motsvarighet till statsepidemiolog och lättade på restriktionerna.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilket politiskt ansvar kommer ministern att ta om en liknande situation uppstår i Sverige, som den i Alberta, och kommer ministern att vidta några särskilda åtgärder för att försäkra sig om att så inte sker?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-konsekvenser-av-lattade-coronarestriktioner/