Fråga till socialministern angående nytt virushot från Kina

Fråga 2019/20:1711 Nytt virushot från Kina

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Kinesiska forskare har nu identifierat en ny typ av svininfluensa som uppvisar ”alla väsentliga kännetecken på stor anpassning för att smitta människor”, enligt en studie som publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PNAS.

Viruset har fått namnet G4 och härstammar från den H1N1-sträng som 2009–2010 resulterade i svininfluensapandemin.

Än så länge finns inga bevis för att viruset kan smitta mellan människor, men laboratorietester har visat att det kan reproducera sig i mänskliga celler och de kinesiska forskarna befarar att även detta virus kan få global spridning.

I studien står att läsa: ”Det är oroande att G4-infektioner hos människor kommer att leda till ytterligare anpassning och öka risken för en mänsklig pandemi”.

Sverige har inte råd att stå lika oskyddat och oförberett som i covid-19-fallet.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att Sverige ska vara förberett att möta nya virus som kan orsaka pandemi likt sars-coronavirus-2?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-nytt-virushot-fran-kina/