Fråga till socialministern angående skyddsutrustning till kommuner

Fråga 2019/20:1632 Skyddsutrustning till kommuner

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Enligt SR Ekot uppger flera kommuner att de under coronapandemin inte fått beställa skyddsutrustning från flera leverantörer eftersom regionerna skulle prioriteras.

Enligt Ekot handlar det bland annat om kommuner i Dalarnas län och i Stockholms län. Kommunerna, som har hand om äldreomsorgen, ska ha fått besked om att allt skulle gå till regionerna, som har hand om sjukvården. Även kommuner i Sörmlands län drabbades.

En av leverantörerna, Apotekstjänst AB, har enligt Ekot sedan början av april spärrat så kallade coronaprodukter för andra än regionerna. Denna spärr ska ha gjorts av Varuförsörjningen, ett samarbete mellan regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro.

Samtidigt har smittan slagit särskilt hårt mot landets äldreboenden.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta så att kommunerna, som ansvarar för äldreomsorg, kan beställa skyddsutrustning på samma villkor som regionerna?

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-skyddsutrustning-till-kommuner/