Fråga till migrationsministern angående svensk invandrings- och flyktingpolitik

Fråga 2019/20:1633 Svensk invandrings- och flyktingpolitik

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

En procent – 79,5 miljoner – av världens befolkning är på flykt undan krig, svält och katastrofer. Det är nästan en fördubbling sedan 2010. Bara under förra året tvingades 11 miljoner människor att lämna sina hem. Det visar nya siffror från UNHCR.

Samtidigt har Sverige i decennier fört en flyktingpolitik som gynnat de, i ett globalt perspektiv litet fåtal men för Sveriges del allt för många, som lyckats ta sig till Sverige. Det har heller inte varit de människor i världen som är mest utsatta som lyckats ta sig ända hit. Istället har de mest utsatta lämnats därhän i krisernas närområden eftersom resurser har saknats att ta hand om dem.

Trots att UNHCR gång på gång vädjat om resurser för att ta hand om de mest utsatta har Sverige istället prioriterat hundratals miljarder kronor på att låta människor, som lyckats ta sig hit, stanna i Sverige till följd av det vi idag ser med ökande konflikter och motsättningar mellan olika grupper och ett samhälle med stora hål i välfärden. Det har varit en ytterst inhuman politik som Sveriges regeringar fört dels mot de värst utsatta flyktingarna och dels mot den svenska befolkningen.

De allra flesta flyktingar finns i krisernas närområden och för dem handlar det om att överleva dagen och se morgondagens ljus. Att få skydd och mat. För en bråkdel av de kostnader som den svenska invandrings- och flyktingpolitiken medfört skulle man kunna rädda otroligt många fler människoliv än vad man verkligen gjort. Samtidigt hade vårt eget välfärdssamhälle stått på stabil grund och fungerat.

Det har varit ett inhumant monumentalt feltänk i svensk politik.

Nu går diskussionerna i migrationspolitiska kommittén mot sitt slut och av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Anser statsrådet att Sverige bör lägga om sin invandrings- och flyktingpolitik i grunden genom att stänga landets gränser under överskådlig tid och istället prioritera svensk välfärd och hjälp till flyktingar i krisernas närområden?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-migrationsministern-angaende-omlaggning-av-svensk-invandrings-och-flyktingpolitik/