Fråga till biståndsministern angående biståndet till UNRWA

Fråga 2019/20:1634 Biståndet till UNRWA

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Sverige är storfinansiär av UNRWA. Årligen ger man 400-500 miljoner kronor i kärnstöd efter att man 2018 förbundit sig till ett stöd på närmare 1,9 miljarder kronor för åren 2018-2021. Sverige har därmed ett stort ansvar för vad som sker i UNRWA:s skolor. Sveriges regering har också ett ansvar att se till att skattebetalarnas pengar hanteras korrekt och på ett sätt så att inte dessa kommer till användning i en verksamhet vars undervisning legitimerar uppvigling, våld, terror och antisemitism.

När riksdagsledamöter gång på gång påpekar – och bevisar – hur uppvigling till terror, normalisering av våld och antisemitism sprids i undervisningen i UNRWA:s skolor och hur UNRWA-anställda ägnar sig åt grov antisemitism slår Sveriges regering och biståndsminister ifrån sig.

I ett skriftligt svar till riksdagen på en fråga från riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) om Sveriges bistånd till UNRWA, FN:s särskilda organisation för palestinska flyktingar, så skriver biståndsministern den 28 augusti 2019:

”Påståenden om att UNRWA skulle legitimera antisemitism eller terrorism har gång på gång visats vara felaktiga.”

I ett skriftligt svar till riksdagen på en fråga från undertecknad om UNRWA:s uppvigling till terror, normalisering av våld och judehat i de palestinska skolböckerna, så skriver biståndsministern den 20 september 2019:

”Regeringen bedömer att UNRWA gör vad som är möjligt för att säkerställa att undervisningen reflekterar FN:s grundläggande värderingar, inklusive tolerans mot olikheter.”

Och så fortsätter Sverige att årligen bidra med en halv miljard av skattemedel till UNRWA.

Nu har det åter gjorts en granskning av nära 400 skolböcker som publicerats mellan 2013-2020 och över hundra handböcker för lärare publicerade mestadels under 2018. Skolböckerna är obligatoriska i palestinska skolor och i UNRWA-skolor. Det är The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center som gjort undersökningen.

Böckerna innehåller ett icke erkännande av Israels existens och närvaro av judar i Israel, förnekande av förekomsten av judiska heliga platser i Israel och demonisering av Israel och judarna. ”Den sionistiska fienden”, enligt beskrivningen som visas i skolböckerna, är genomgående ond och förmedlar att judar är ett existentiellt hot mot palestinierna, som avbildas som de ultimata offren. Vidare innehåller skolböckerna utbildning för en våldsam väpnad kamp för befrielsen av Israel (Palestina) men ingen utbildning för fred och samexistens. Inte i någon av skolböckerna finns det någon undervisning om en lösning av konflikten på ett fredligt sätt genom samexistens med Israel.

Lärarnas handböcker har också kontrollerats och bekräftar samma bild. Lärarna inte bara undervisar från dessa böcker, utan också i själva utbildningsprocessen avslöjas en mängd metoder som används av lärare för indoktrinering av den palestinska yngre generationen såsom sånger, lekar med vapen, namngivande och hedrande av terrorister mm.

Regeringen hävdar gång på gång att påståendena om hur URWA sprider uppvigling till terror, normalisering av våld och antisemitism i sin undervisning är ”felaktiga”. Vidare hävdar man att ”Utrikesdepartementet och Sida följer upp och granskar UNRWA:s verksamhet kontinuerligt” och att det är biståndsministerns och regeringens bedömning att ”UNRWA tillhandahåller kvalitativ utbildning och utför ett viktigt arbete för att främja de mänskliga rättigheterna, för att öka toleransen och för att motverka antisemitism.”

Det duger inte längre att biståndsministern och regeringen bara slår ifrån sig och låtsas som att det regnar. Det är ett faktum att UNRWA och den Palestinska myndigheten fortsätter att uppvigla till terror, normalisera våld och sprida antisemitism i undervisningen. Likaså är det ett faktum att svenska skattemedel fortsätter att finansiera detta oavsett om den svenska regeringen blundar och låtsas som något annat.

Det är dags att biståndsministern tar ansvar för hur svenska skattemedel används och att dessa bidrar till uppvigling till terror, normalisering av våld och judehat.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Avser statsrådet att stoppa det svenska biståndet till UNRWA med anledning av att man uppviglar till terror, normaliserar våld och judehat i sin undervisning?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-bistandet-till-unrwa/