Fråga till utbildningsministern angående lärarnas makt och befogenheter

Fråga 2020/21:1469 Lärarnas makt och befogenheter

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Tidningen Bulletin skriver den 25 januari om hur en lärare som arbetade som lärarvikarie pistolhotades av en elev. Eleven sprang i väg, och läraren var nästan i kapp när hon tvekade: ”Jag kan bli anmäld om jag tar tag hårt i hans arm.”

I Bulletin berättar läraren att hon reagerar på hur det i vissa skolor breder ut sig en ”oerhörd respektlöshet” gentemot lärare och kamrater. ”Det är helt galet och lärarna har inte mandat att göra någonting. De är rädda för att bli anmälda av eleverna om de gör något. Det vet eleverna om och utnyttjar. Eleverna pratar eller skriker helt ohämmat rakt ut under lektionerna, de vägrar att arbeta med uppgifterna och hånskrattar när jag ber dem. De kan kalla sina kamrater ’horunge’ eller säga ’du ser ut som bajs’”, fortsätter hon.

Läraren menar att om lärarna och skolan inte har mandat att sätta gränser och upprätthålla ordningen så kommer hot och våld att eskalera. Problemet har blivit så stort att lärarna inte vågar ingripa på grund av att det i dag är mycket vanligt att elever och föräldrar svarar med hot om att anmäla läraren till Skolinspektionen. ”Jag tycker inte att det är konstigt med alla skjutningar. Det finns inga gränser. Inga regler. Man kan bete sig hur som helst, som att hota läraren med en pistol”, säger läraren till Bulletin.

Lärarförbundet varnar för att det håller på att växa fram en kultur av osäkerhet och rädsla i skolan.

Det måste bli dags att lämna flumskolan, med mer eller mindre elevstyrda skolor, bakom sig och återgå till lärarstyrda skolor där lärarna har makt och befogenheter att upprätthålla ordning och reda utan för den skull behöva vara rädda för att bli anmälda på grund av att de gör sitt jobb.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Avser ministern att ta initiativ till att återskapa respekt för lärarna och ge dem makt och befogenheter att kunna upprätthålla ordning och reda i skolorna utan att behöva vara rädda för att bli anmälda?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-lararnas-makt-och-befogenheter/