Fråga till utbildningsministern angående sexmaterial till mellanstadielever

Fråga 2020/21:2580 Sexmaterial till mellanstadielever

av Björn Söder (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

I en broschyr från RSFU (Riksförbundet för sexuell upplysning) får man bland annat veta att analsex är mer könsneutralt än vaginalt sex och hur man bär sig åt om man vill ägna sig åt ”fisting”. ”Ta det extra försiktigt, särskilt i början, och använd mycket glidmedel”, står det.

Aftonbladet rapporterar att broschyren gavs ut redan 2015 och är enligt RFSU:s hemsida den första i sitt slag som tar upp sex och trans. Den är utgiven med stöd av Allmänna arvsfonden.

På en skola i Umeå har mellanstadieelever kunnat ta del av materialet i väntan på att få träffa psykolog eller kurator.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

Anser ministern att det är lämpligt att sådant material tillhandahålls för mellanstadieelever, eller kommer ministern att vidta några åtgärder med anledning av detta?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utbildningsministern-angaende-sexmaterial-till-mellanstadielever/