Fråga till utrikeshandelsministern angående USA:s exportförbud av Astra Zenecas covidvaccin

Fråga 2020/21:2206 USA:s exportförbud av Astra Zenecas covidvaccin

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

USA:s president Joe Biden har satt stopp för Astra Zenecas vaccinleveranser från USA till EU och bland annat Sverige. Leveranserna från tillverkningen i USA var tänkta att åtgärda delar av de produktionsproblem man har, som gör att företaget kommer missa sitt leveransmål till EU med råge.

Trots att Astra Zenecas vaccin ännu inte är godkänt för bruk i USA sa Biden i onsdags förra veckan att USA i första hand ska ge alla amerikaner coronavaccin, men att överskott nog ska skickas utomlands.

Ponera att det hade varit USA:s tidigare president Donald Trump som agerat på samma sätt. Då hade knappast reaktionerna från både den svenska regeringen och svenska journalistkåren låtit vänta på sig. Nu är det dock förvånansvärt tyst från både regeringen och journalister.

En talesperson från Astra Zeneca, Gonzalo Viña, säger att man ”känner till att andra regeringar har pratat med den amerikanska om att släppa på Astra Zeneca-doserna”, och att man ”har bett USA:s regering att titta noggrant på dessa förfrågningar”.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

Har den svenska regeringen lyft frågan med den amerikanska, och avser ministern att vidta några särskilda åtgärder eller göra några särskilda uttalanden med anledning av USA:s presidents utfärdade exportförbud?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikeshandelsministern-angaende-usas-exportforbud-av-astra-zenecas-covidvaccin/