Fråga till utrikesministern angående återkallande av erkännandet av Palestina

Fråga 2023/24:96 Återkallande av erkännandet av Palestina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Tidigt på morgonen den 7 oktober gick den palestinska terrorgruppen Hamas till omfattande terrorangrepp mot Israel. Man genomförde kraftig raketbeskjutning, och medlemmar ur Hamas väpnade gren Izz al-Din al-Qassam tog sig in i södra Israel via mark-, luft- och sjövägen. Tusentals har nu dött i de strider som står mellan Mellanösterns enda demokrati, Israel, och en terrorrörelse vars syfte är att förinta Israel.

Hamas terrorattack måste å det skarpaste fördömas. Likaså måste omvärlden visa sitt starka stöd för Israels rätt att försvara sig mot terrorn.

Men det är inte bara terrororganisationen Hamas som står bakom detta angrepp. Den palestinske presidenten Mahmud Abbas, från Fatah, sa i en första kommentar efter angreppen att ”vi har rätt att försvara oss själva mot Israel och bosättarterrorism”. Det står därmed klart att hela den palestinska rörelsen omfamnar de våldsamma terrorangrepp som nu sker mot Israel.

Det svenska erkännandet av Palestina som stat, vilket Socialdemokraterna drev igenom utan stöd av riksdagen 2014, var ett stort misstag. Socialdemokraternas historiska kopplingar till palestinska rörelser är väldokumenterade, och så sent som i maj deltog en av deras riksdagsledamöter på en konferens med kopplingar till just Hamas. Han har sedan, av högsta partiledningen, fått fortsatt förtroende att fortsätta som ledamot i riksdagen och som suppleant i både utrikesutskottet och OSSE-delegationen. Socialdemokraterna har även vid flertal tillfällen bjudit in de högsta företrädarna för den palestinska ledningen vid sina kongresser, och flera av partiets tidigare statsråd och numera riksdagsledamöter har mottagit priser från den palestinska ledningen.

Det svenska erkännandet av Palestina saknar folkrättslig grund och bör återkallas. Med anledning av vad som nu sker och det stöd som hela den palestinska rörelsen uppvisar för terrorangreppen är det hög tid att återkalla detta erkännande.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

Avser ministern att se över och om möjligt återkalla erkännandet av Palestina, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-aterkallande-av-erkannandet-av-palestina/