Fråga till utrikesministern angående bilden av Sverige utomlands med anledning av hanteringen av covid-19

Fråga 2020/21:660 Bilden av Sverige utomlands med anledning av hanteringen av covid-19

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Sveriges hantering av covid-19 har sedan i början av mars väckt stort internationellt intresse. Det har förekommit många fördjupande reportage om Sverige och Sveriges strategi och vägval i internationella medier. Inte sällan har de varit mycket negativa för bilden av Sverige. Sverige har bland annat i ett reportage i The New York Times kallats för en ”pariastat”.

Enligt en ny rapport från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är Sverige sämst av alla medlemsländer på att bekämpa pandemin.

OECD är en internationell organisation som studerar ekonomi och utveckling i 35 länder. Den nya rapporten visar att Sverige tar längst tid på sig av alla att skriva ut patienter från intensivvårdsavdelningen (IVA). För Frankrike och Nederländerna tog det fyra veckor att minska antalet nyinskrivna på IVA medan det i Sverige tog mer än dubbelt så lång tid, hela elva veckor, att nå samma nivå.

Enligt rapporten tog det Sverige 58 dagar att få ner det så kallade R-talet till under 1 jämfört med Island, där det endast tog 18 dagar. R-talet anger hur många personer varje smittad person smittar.

Sverige är alltså sämst av alla medlemsländer på att bekämpa pandemin.

I tidigare svar på mina frågor kring den negativa bilden av Sverige utomlands, orsakad av regeringens och Folkhälsomyndighetens misslyckande i hanteringen av pandemin, har utrikesministern hänvisat till att ”det är för tidigt att avgöra hur den internationella rapporteringen kommer att påverka Sverigebilden på sikt. Vi vet av erfarenhet att den samlade bilden av Sverige i andra länder förändras långsamt över tid och baseras på ett bredare perspektiv än enbart medierapportering.” Detta sade hon i juni månad på svar på min fråga 2019/20:1541. I senare svar på mina frågor 2019/20:1646 och 2019/20:1670 återkommer hon med samma formulering. Hon hävdar dessutom i sina svar att ”det är också viktigt att bemöta oriktiga berättelser om Sverige i utlandet”.

Men det går inte längre att påstå att mycket negativa bilden av Sveriges hantering bygger på ”oriktiga berättelser”. Nu har det dessutom gått så pass lång tid sedan pandemins utbrott att det heller inte längre går att säga att ”det är för tidigt att avgöra hur den internationella rapporteringen kommer att påverka Sverigebilden på sikt”.

Regeringens bristande hantering av krisen och undflyende inställning genom att hela tiden peka på ”expertmyndigheten” och skylla agerandet på myndigheten har skapat och riskerar nu att cementera en negativ bild av vårt land, och därför vill jag nu fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att omvärlden inte ska ha en negativ bild av Sverige?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-bilden-av-sverige-utomlands-med-anledning-av-hanteringen-av-covid-19/