Fråga till utrikesministern angående erkännande av Israels kontroll över Golan

Fråga 2022/23:71 Erkännande av Israels kontroll över Golan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

I SVT:s Aktuellt den 18 oktober 2022 fick utrikesministern frågan om Sverige kommer att dra tillbaka erkännandet av en självständig palestinsk stat som S-regeringen gjorde 2014. Utrikesministern beklagade att den förra regeringen erkände Palestina som en självständig stat men sa samtidigt att det inte var aktuellt att dra tillbaka erkännandet. Samtidigt sa han att ”den nya regeringen kommer inte att erkänna stater som inte har full kontroll över sitt egna territorium”. Det är beklagligt att den nya regeringen nu inte korrigerar den tidigare regeringens misstag om att erkänna Palestina som stat.

Enligt internationell lag – FN:s Säkerhetsrådsresolution UNSCR 242 – fick Israel rätt att behålla territorier som erövrats vid försvar av landet som utsatts för ett anfallskrig, om det behövs för att få ”leva ifred inom säkra och erkända gränser fria från hot eller våldshandlingar”. Israel har tidigare storskaligt invaderats av Syrien via Golan 1948, 1967 och 1973 i det uttalade syftet att utplåna staten Israel. Israel har uppfyllt UNSCR 242 genom att återlämna en del områden – dock inte alla på grund av säkerheten – som man tog i de legitima försvarskrigen.

Golan är ett område som numera kontrolleras fullständigt av Israel, sedan Syrien förlorat rätten till det genom tre anfallskrig via Golan för att utplåna Israel. Syrien har kontinuerligt vägrat att skriva på fredsavtal med Israel och vägrat att erkänna Israel som en legitim stat.

Syriens diktator Bashar al-Asad har under det pågående inbördeskriget i Syrien bjudit in Irans militära styrkor, som också har som uttalat mål att utradera Israel. Deras allierade terrorgrupp Hizbollah kontrollerar dessutom områden i Libanon. Israel har internationell legitim rätt att behålla områden som krävs för statens och dess invånares överlevnad och har därför redan 1981 annekterat bergsområdet. Dess invånare har fått fullständiga medborgerliga rättigheter i Mellanösterns enda demokrati och har skyddats från det syriska inbördeskrigets fasor.

USA erkände Golan som israeliskt 2019.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

Avser ministern att ta initiativ till att erkänna Israels kontroll av Golan, och om inte, hur motiverar ministern det?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-erkannande-av-israels-kontroll-over-golan/