Fråga till utrikesministern angående fredsavtalet mellan Israel och Bahrain

Fråga 2020/21:43 Fredsavtalet mellan Israel och Bahrain

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Genom USA:s och president Donald Trumps försorg har nu ytterligare ett arabland ingått fredsavtal med den enda demokratiska staten i sitt område, Israel.

Avtalet mellan Israel och Bahrain följer på förra månadens fredsavtal mellan Förenade Arabemiraten och Israel. Bahrain blir nu det fjärde arablandet att upprätta fullständiga diplomatiska förbindelser med Israel, efter Förenade Arabemiraten, Egypten 1979 och Jordanien 1994.

Samtidigt visar de krafter som den svenska regeringen så passionerat vurmar för, genom sitt politiska stöd och ekonomiska bistånd, sitt rätta ansikte och sin egentliga inställning till fred. Omedelbart efter fredsavtalet kom utspel från bland annat Palestinska myndigheten, som fördömde avtalet och karakteriserade det som ett hugg i ryggen på det palestinska folket.

Än så länge har jag inte kunnat se att utrikesministern har kommenterat den nya fredsuppgörelsen, och inte heller har jag noterat någon kritik mot regeringens palestinska samarbetspartners fördömande.

Jag skulle därför vilja fråga utrikesminister Ann Linde:

Kommer ministern att välkomna fredsuppgörelsen, som kommit till stånd genom president Trumps försorg, och samtidigt kritisera sin palestinska samarbetspartners fördömande?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fredsavtalet-mellan-israel-och-bahrain/