Fråga till socialministern angående brister hos Folkhälsomyndigheten

Fråga 2020/21:36 Brister hos Folkhälsomyndigheten

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Den 31 januari varnade EU:s smittskyddsmyndighet ECDC för att de potentiella spridningsriskerna med covid-19 var stora och för importfall från länder utanför Europa.  Men när Folkhälsomyndigheten den 4 februari svarade på en MSB-enkät om konsekvenserna av ett större virusutbrott för smittskyddsberedskapen såg Folkhälsomyndigheten inga risker ifråga om försörjning av kritiska varor eller tjänster utifrån det potentiella scenario med ökad spridning i Sverige som MSB beskrev. Det visar dokument som journalisten och bloggaren Mats Engström begärt ut och som Aftonbladet sedermera rapporterat om.

Även Altinget har tagit del av Folkhälsomyndighetens svar till MSB. Myndigheten är van, skriver FHM, att hantera utbrott och leda landets smittskydd och med många drabbade i Sverige. Detta om utvecklingen en vecka framåt. Men man såg heller inga risker på lång sikt. Även tre till sex månader framåt ansågs läget vara gott.

Man skrev: Folkhälsomyndigheten krisorganisation är hållbar över sikt eftersom vi har stor kapacitet att hämta från ordinarie linje.

Men i själva verket behövde Folkhälsomyndigheten redan i januari Försvarsmaktens hjälp att sätta upp ökad analyskapacitet för covid-19-prover.

Bristerna hos Folkhälsomyndigheten har under krisen visat sig vara stora. Myndigheten har inte varit kapabel att hantera de uppgifter den är satt att lösa.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förbättra Folkhälsomyndighetens krisorganisation?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-brister-hos-folkhalsomyndigheten/