Fråga till utrikesministern angående Kinas agerande mot Taiwan

Fråga 2020/21:2156 Kinas agerande mot Taiwan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

En högt uppsatt amerikansk befälhavare, amiral Philip Davidson, befarar att Kina kan komma att anfalla Taiwan inom de närmsta sex åren.

Kina har trappat upp sin militära närvaro i området och utökat sina anspråk i Sydkinesiska havet. Rapporter om kränkningar av taiwanesiskt luftrum är återkommande. Genom ökad militär närvaro vill Kina pressa och hota Taiwan och den kinesiske försvarsministern uttalade nyligen att man nu varnar Taiwan: ”De som leker med eld kommer att bränna sig själva”, och” Taiwans självständighet betyder krig”.

Den 8 mars 2021, som svar på Kinas utrikesminister Wang Yis uppmaning till USA att sluta överträda linjer och leka med elden, meddelade Vita husets pressekreterare Jen Psaki att ”USA kommer stå upp för sina vänner och allierade för att främja vårt gemensamma välstånd, säkerhet och värderingar i Indo-Stillahavsområdet och upprätthålla våra långvariga åtaganden, som beskrivs i Three Communiqués, Taiwan Relations Act och Six Assurances. USA kommer att fortsätta att hjälpa Taiwan att upprätthålla tillräcklig självförsvarskapacitet.”

I svar på tidigare frågor kring Kinas hot mot Taiwan har utrikesministern svarat att ”Sverige och EU verkar för fredlig konfliktlösning på folkrättens grundvalar i alla internationella sammanhang” och att ”meningsmotsättningar mellan Folkrepubliken Kina och Taiwan måste lösas på fredlig väg och på ett sätt som överensstämmer med viljan hos Taiwans befolkning”.

Det är uppenbart att den politiska ledningen i Kina inte delar utrikesministerns åsikt om hur meningsmotsättningarna ska lösas. Genom avsaknad av kraftfulla reaktioner, konkreta åtgärder och direkta konsekvenser från omvärlden fortsätter det kommunistiska och totalitära Kina obehindrat sin terror mot det demokratiska Taiwan. Det är därför välkommet att USA nu ryter ifrån. Men från EU:s sida är det anmärkningsvärt tyst.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

På vilket sätt arbetar den svenska regeringen inom EU för att få till stånd kraftfulla reaktioner och konkreta åtgärder från EU:s sida mot Kinas agerande gentemot Taiwan och är ministern öppen för att Sverige på egen hand vidtar konkreta åtgärder som en markering mot det oacceptabla i Kinas agerande?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kinas-agerande-mot-taiwan/