Fråga till utrikesministern angående Kinas förändringar av valsystem i Hong Kong

Fråga 2020/21:2036 Kinas förändringar av valsystem i Hong Kong

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

På den årliga nationella folkkongressen i Kina som startar på fredag kommer man att besluta om att dramatiskt reformera Hongkongs valsystem. Det rapporterar flera medier.

När förslaget i förra veckan presenterades av den kinesiske tjänstemannen Xia Baolong sa han att Peking skulle införa systemförändringar för att bara tillåta det han kallade ”patrioter” att inneha offentligt ämbeten i Hongkong.

Det innebär att de som inte är lojala mot Peking förbjuds att inneha offentliga ämbeten.

Från demokratiförespråkarna i Hongkong har inte reaktionerna låtit vänta på sig. Man menar att detta helt förstör hoppet om demokrati i framtiden.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att göra någon markering gentemot Kinas planer på att nu förändra valsystemet i Hongkong, och i så fall på vilket sätt?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kinas-forandringar-av-valsystem-i-hong-kong/