Fråga till utrikesministern angående minnesdag för kommunismens offer

Fråga 2019/20:1928 Minnesdag för kommunismens offer

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I ett svar på undertecknads fråga (2019/20:1842), om varför kultur- och demokratiministern inte har verkat för att regeringen i sitt demokratiarbete har infört en svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer, skriver ministern att ”många av de minnesdagar som uppmärksammas i Sverige och i andra delar av världen har initierats av Förenta nationerna (FN) och dess fackorgan (bl.a. Unesco och WHO)”. Hon nämner högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag den 27 januari som ett sådant exempel.

Det är dock inte bara nationalsocialismen som skördat miljontals människoliv. En annan socialistisk ideologi som orsakat miljontals offer är kommunismen. Trots att kommunismen skördat fler människoliv (man beräknar 63–93 miljoner människor) än nationalsocialismen har detta fått avsevärt mindre uppmärksamhet, och de som fallit offer för denna avskyvärda ideologi har inte hedrats på samma sätt.

Både nationalsocialism och kommunism är totalitära ideologier som bör förpassas till historiens skräphög. Skillnaden mellan dessa ideologier är bara grader i helvetet.

En minnesdag för kommunismens offer borde därför vara lika viktig och självklar att införa.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Kan ministern tänka sig att ta initiativ inom Förenta Nationerna för att initiera en global minnesdag för kommunismens offer i likhet med Förintelsens minnesdag?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-minnesdag-for-kommunismens-offer/