Fråga till utrikesministern angående överenskommelse för att få slut på den politiska krisen i Georgien

Fråga 2020/21:2613 Överenskommelse för att nå slut på den politiska krisen i Georgien

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den 19 april undertecknades en överenskommelse i Georgien mellan regeringspartiet Georgian Dream och oppositionspartierna Strategy Agmashenebeli, Lelo, Citizens, Republicans och Girchi i syfte att nå ett slut på den politiska kris som pågått sedan valet. Dock valde några oppositionspartier som UNM, EG och Labour att inte underteckna. Överenskommelsen har tagits fram av Europeiska rådets ordförande Charles Michel med stöd av EU:s och USA:s ambassadörer.

Genom överenskommelsen är nu de flesta oppositionspartierna redo att inta sina platser i parlamentet så att det politiska arbetet kan fortsätta. Även enskilda ledamöter från de partier som ännu inte undertecknat överenskommelsen har valt att själva underteckna det och gå tillbaka till parlamentet.

USA har åtagit sig att hjälpa det georgiska parlamentet att se till att överenskommelsen uppnår sina ambitioner och uppmanar nu dem som ännu inte undertecknat att göra så.

Sverige, som ordförandeland inom OSSE, kan givetvis spela en viktig roll i att förmå samtliga att ansluta sig till överenskommelsen så att Georgiens parlament kan börja fungera fullt ut.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vidtar ministern några särskilda åtgärder för att förmå samtliga att underteckna den nya framförhandlade överenskommelsen, och vilka åtgärder i så fall?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-overenskommelse-for-att-fa-slut-pa-den-politiska-krisen-i-georgien/