Fråga till utrikesministern angående samarbete kring historiska frågor med Ryssland

Fråga 2020/21:1705 Samarbete kring historiska frågor med Ryssland

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Under utrikesministerns besök i Moskva och samtal med den ryske utrikesministern Lavrov den 2 februari 2021 tog Lavrov upp möjligheten till ett samarbete gällande den ryska ubåten Som från 1916, som återfunnits på svenskt vatten. Med anledning av detta belyses samarbetet mellan Ryssland och Sverige vad gäller historiska frågor. Den mest kända av dessa frågor torde vara försvinnandet av diplomaten Raoul Wallenberg som omhändertogs av Sovjetunionen 1945.

En annan fråga som berör andra världskriget, men även till viss del tiden därefter, är de sjömän som man dels vet och dels misstänker har förts i sovjetisk fångenskap. Det mest kända exemplet är fartyget Bengt Sture som den 29 oktober 1942 torpederades av en sovjetisk ubåt (SC 406) utanför den baltiska kusten. Besättningen fördes därefter till Kronstadt utanför dåvarande Leningrad. Vad som hände därutöver har inte slutgiltigt klarlagts. Det finns även andra fartyg vars besättningar försvunnit på Östersjön och där det finns misstankar av varierande grad att dessa mot sin vilja förts till Sovjetunionen.

Frågan om de försvunna svenska sjömännen har vid tidigare tillfällen tagits upp i riksdagen, bland annat av dåvarande folkpartiledaren Bertil Ohlin på 1960-talet. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen misslyckades med att skapa klarhet i frågan. År 1992 tillsatte den dåvarande borgerliga regeringen en grupp som kom att arbeta med frågan, dock utan att få slutgiltigt svar om vad som skett. Gruppen bestod av både en rysk och en svensk del. I dag har medlemmar av gruppen både pensionerats och avlidit. Agerandet från den ryska sidan har inte varit så transparent som önskvärt.

Det finns anledning att, för de efterlevande och för den stora insats som svenska handelsflottan gjorde under andra världskriget och trots den tid som gått, försöka få klarhet i vad som har hänt med dessa svenskar.

Därför är min fråga till utrikesminister Ann Linde:

Har ministern tagit, eller avser att ta, upp frågan om svenskar som försvunnit till sjöss sedan 1939 med den ryske utrikesministern?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-samarbete-kring-historiska-fragor-med-ryssland/