Fråga till utrikesministern angående sändebud mot organiserad brottslighet

Fråga 2021/22:1524 Sändebud mot organiserad brottslighet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten breder ut sig i det svenska samhället som aldrig förr. Dödskjutningar och sprängningar fortsätter i oförminskad styrka, och under den senaste tiden har vi sett rena krigsscener utspela sig i förorterna då muslimer gått till angrepp mot blåljuspersonal. Justitie- och inrikesministern har i olika uttalanden pekat ut gängkriminella för upploppen.

Vi ser även hur kriminella allt oftare startar företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen för pengar. Den organiserade brottsligheten innebär miljardförluster för staten och bedöms hota såväl invånarnas trygghet, säkerhet och hälsa som samhällsviktiga funktioner samt demokrati och rättssäkerhet.

Ytterst är det regeringen som är ansvarig för hur illa det blivit med vårt en gång trygga Sverige. Regeringen saknar adekvata verktyg och vilja för att komma till rätta med problemen, och eftersom man inte över huvud taget förstår grundproblematiken och vad som lett till den eskalerande brottsligheten spelar det ingen roll vilka åtgärder man tillsätter, då de kommer vara verkningslösa.

Den 1 maj meddelade utrikesministern regeringens senaste kraftfulla åtgärd mot den organiserade brottsligheten: ett sändebud (!).

Utrikesministern skriver på Twitter:

”Vi ska få bort våldet och bryta segregationen. De bakomliggande kriminella strukturerna är i princip alltid gränsöverskridande. Därför har jag utnämnt ett sändebud mot organiserad brottslighet.”

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

På vilket sätt menar ministern att ett av regeringen utnämnt sändebud mot organiserad brottslighet ska, som hon skriver, ”få bort våldet och bryta segregationen”?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-sandebud-mot-organiserad-brottslighet/