Fråga till utrikesministern angående svenskt deltagande i Taiwans mottagning i Genève

Fråga 2021/22:1647 Svenskt deltagande i Taiwans mottagning i Genève

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I samband med öppnandet av World Health Assembly (WHA) i Genève den 22 maj höll Taiwans representation i Genève en mottagning dit allierade och partner till Taiwan bjöds in. Bland andra deltog USA:s permanenta representant vid FN och andra internationella organisationer i Genève. Även den svenska permanenta missionen i Genève var inbjuden till mottagningen.

Utrikesministern har ju tidigare sagt att ”regeringen stödjer att Taiwan åter ska kunna delta som observatör i WHO:s årsmöte, Världshälsoförsamlingen, som Taiwan gjorde 2009-2016” och att ”i Genève, där WHO har sitt säte, har Sverige återkommande kontakter om WHO-frågor med Taiwans representationskontor, och vi utbyter löpande information med andra länder som också stödjer Taiwans deltagande i WHO:s arbete”.

Det är ju viktigt att då delta på mottagningar av det slag som nu arrangerades av Taiwans representation för att visa sitt stöd. Utifrån bilder från mottagningen undrar jag dock om representanter från den svenska permanenta missionen deltog.

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

Deltog representanter från den svenska permanenta missionen på Taiwans mottagning i Genève, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-svenskt-deltagande-i-taiwans-mottagning-i-geneve/