Fråga till utrikesministern angående Utlandsmyndigheternas hållning i förhållande till kvinnoförtryck

Fråga 2019/20:1546 Utlandsmyndigheternas hållning i förhållande till kvinnoförtryck

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Den svenska ambassaden i Iran valde till Sveriges nationaldag att bjuda in till ett videoparty på Facebook där man skulle presentera ett ”smörgåsbord av svensk mat och kultur”.

Den svenske ambassadören i Iran, Mattias Lentz, marknadsförde tillställningen på engelska, och de som presenterade den svenska historien, kulturen och maten var bland andra en slöjbeklädd kvinna.

Samtidigt slåss kvinnor för sin frihet i Iran och rätten att slippa ikläda sig förtryckande symboler som slöjor. Iran är ett land där kvinnor inte ses som lika mycket värda som män. I stället ska kvinnan underkasta sig mannen. Listan på vad kvinnor inte får göra i Iran är lång då det utöver skrivna lagar också finns ett antal oskrivna lagar som isolerar och förtrycker kvinnorna.

Sveriges regering påstår sig bedriva en feministisk utrikespolitik men har vid flertalet tillfällen inte tagit avstånd från Irans kvinnoförtryck. I stället valde Ann Linde vid ett besök i Iran att inte ta avstånd utan i stället ta på sig slöjan, som är en symbol för förtryck. Att agera på det sättet hjälper inte de kvinnor som drabbas av regimens förtryck – tvärtom. Tyvärr har Sveriges regering gjort det vid flertalet tillfällen i stället för att stå upp för kvinnors rätt till sina egna kroppar och val i livet. Ytterligare ett fall där Sveriges regering inte tydligt markerat mot det kvinnoförtryck som Iran bedriver var när Irans utrikesminister Javad Zarif kom till Sverige förra året och dåvarande utrikesminister Margot Wallström (S) valde att inte skaka hand med honom.

Att Sveriges utlandsmyndighet i Iran nu, i samband med marknadsföring av Sveriges nationaldag, väljer att lyfta fram en slöjbeklädd kvinna kan inte ses som annat än att man står bakom den förtryckande symbolen, som allt fler kvinnor vill slippa. Ambassadens videoparty borde stå i bjärt kontrast till regeringens ”feministiska utrikespolitik”.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att Sveriges utlandsmyndigheter inte ska delta i verksamheter som kan uppfattas som att Sverige accepterar kvinnoförtryck eller symboler kopplade till förtryck?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-utlandsmyndigheternas-hallning-i-forhallande-till-kvinnofortryck/