Fråga till justitieministern angående åtgärder mot rasism mot svenskar

Fråga 2019/20:1545 Åtgärder mot rasism mot svenskar

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Vänsterextrema AFA och det rasistiska nätverket Black Lives Matter har i Sveriges tre största städer den senaste tiden arrangerat demonstrationer där rasism och våld varit tydliga inslag.

På söndagen hölls en Black Lives Matter-demonstration i Göteborg, som spårade ur. Poliser attackerades och butiker i city vandaliserades. Minst en butik plundrades. Under natten brändes ett tjugotal bilar. På gatorna skanderades rasistiska slagord som White motherfuckers och Black Power.

Samtidigt drabbas allt fler svenska ungdomar av förnedringsrån, misshandel och våldtäkter bara på grund av att de är svenskar och där förövarna har utländsk bakgrund.

Många svenska ungdomar känner sig alltmer hotade, otrygga och utsatta i sitt eget land. Svenskfientligheten och rasismen blir alltmer påtaglig. När nu tusentals samlas på Sveriges gator och skanderar rasistiska slagord, riktade mot vita, och utför våldshandlingar måste samhället agera på samma sätt som samhället tidigare framgångsrikt har agerat mot nazistiska våldsverkare.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka lagstiftningsåtgärder vidtar ministern inom sitt ansvarsområde i regeringen för att stävja den alltmer ökande rasismen riktad mot svenskar och de rasistiska demonstrationer som nu ägt rum?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-atgarder-mot-rasism-mot-svenskar/