Fråga till utrikesministern inför FN:s generalförsamlings session

Fråga 2020/21:32 Inför FN:s generalförsamlings session

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Vid FN:s generalförsamlings 75:e session nu i september kommer temat för årets generaldebatt att vara Framtiden vi önskar, det FN vi behöver: bekräftande av vårt kollektiva åtagande till multilaterismen – konfrontering av Covid-19 genom effektiva multilaterala åtgärder.

Ett land som varit framgångsrikt i just detta är Taiwan. Landets effektiva bekämpning av covid-19, med endast knappt 500 smittade och 7 dödsfall, tillsammans med de många värdefulla internationella bidrag, i form av både kunskap och sjukvårdsmateriel, som Taiwan lämnat under krisen visar att omvärlden behöver Taiwan. Trots detta är landet exkluderat ur FN-systemet.

Med anledning av årets tema på generaldebatten och att Taiwan inte släpps in i FN-systemet vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Kommer ministern att vidta några särskilda åtgärder inför FN:s generalförsamlings session för att försöka låta Taiwan bli insläppt i FN-systemet för att därigenom kunna bidra med värdefulla kunskaper och insikter?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-infor-fns-generalforsamlings-session/